Algemene Voorwaarden.

Op alle werkzaamheden en leveringen van GOcontroll zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin is onder andere een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. U kunt hier de Algemene Voorwaarden downloaden.

Algemene Voorwaarden GOcontroll